BRYNE.NO
Se alt som skjer på Bryne »
8 mars på Mellombels // Kvinnestemmen i 160 år

8 mars på Mellombels // Kvinnestemmen i 160 år

Margreta Dysjaland - eit skråblikk

Ingunn Folgerø - likeverd

Kristel Elisabeth Majala - Tanker og refleksjoner fra en mor

Inger Undheim - Føregangskvinna og feministen Hulda Garborg.

Heidi Strand Harboe - diktopplesing

Arrangør 8. mars komiteen Bryne

INNGANGSPRIS:
150,-kr inngang arrangement
200,-kr inngang arrangement + medlemskap i 8.mars

KJØP BILLETT:
https://mellombels.ticketco.events/no/nb/e/8_mars__kvinnestemmen_i_160_aar