BRYNE.NO
Se alt som skjer på Bryne »
Bingo!

Bingo!

Sommarbingo på Mellombels. Ta med deg bestemor og kom på bingo. Innerøyking vert ikkje tillatt. Gratis å delta første gongen.

Reglane vert nærmare forklart undervegs.