BRYNE.NO
Se alt som skjer på Bryne »
Bingo med Hesten

Bingo med Hesten

Nord-Europas høgaste bartender skal få prøva seg som bingovert. Hesten jobbar som vanleg bak baren på Mellombels, men denne kvelden får han setta seg bak tombolaen.

Kun hesterelaterte premiar. Gratis å vera med.