BRYNE.NO
Se alt som skjer på Bryne »
BrynePoddene Live Podcast: Kva no Bryne FK?

BrynePoddene Live Podcast: Kva no Bryne FK?

Debattkveld på Mellombels: Kva no Bryne FK?

25. august arrangerer Brynepoddene debattkveld i samarbeid med Mellombels om Bryne FK. Jamvel om ein har opplevd sportsleg suksess det siste halvtanna året, så har det storma rundt klubben. Sist med tilsettinga av Bjarne Berntsen.

Dei siste to tiåra har situasjonen vore alt anna enn stabil både på trenar og administrasjonssida. Soga om mønsterbruket har vorte omdanna til dei som driv på gamlemåten. Eller er det verkeleg slik?  Brynepoddene tar opp ei rekke spørsmål i og rundt klubbens noverande stilling og kva tankar ein gjer seg om framtida. Dette vert ein unik moglegheit for folk å høyre om kva som skjer i og rundt klubben. Kvelden er delt inn i fire tema. Og det vert opning for spørsmål frå salen til slutt. Avspark vert klokka 20:00.

TEMA
Korleis er forholdet til naboklubbane? Torfinn Edland, Rosseland og Ørjan Grødem, Klepp sit i panelet.

Naboklubbar, spelarutvikling og akademisatsing: Utviklingsansvarleg Espen Undheim og juniortrenar Sigbjørn Bø, med varsla innhopp frå toppspelarutviklar Bjørn Erik Taksdal.

Kva no Bryne FK: Noverande og tidlegare styreformenn: Geir Pollestad og Nils Steinsland

Ein uroleg klubb? Perspektiv frå sponsorar og næringslivsleiarar: Ingebrigt Aarbakke og Arvid Salte.


Mellombels og Brynepoddene tilbyr ein unik kveld kor me prøver å svara på dei store spørsmåla og trekke dei lange linjene og få med folket.

Vel møtt.