BRYNE.NO
Se alt som skjer på Bryne »
Debatt! Nynorsk vs bokmål

Debatt! Nynorsk vs bokmål

Foreningen Snakk arrangerer debatt om skriftmålene våre i anledning Garborgdagane 2017. Hva bør være skriftmålet på Jæren? Hva bør være hovedmål på skolene på Jæren? Høyre foreslår i sitt partiprogram og kutte ut karakter og eksamen i sidemål. Hvilke konsekvenser kan det få? 

Enten du er for, imot eller likegyldig. Kom på Mellombels og bli litt klokere på emnet. 

I panelet sitter blant annet:
Inger Undheim, Garborgsenteret
Jan Harald Forsmo, rektor ved Orstad skole
Ingrid Fiskaa, Noregs mållag
Flere kommer.

Debatten blir ledet av Kristine Stensland

Vi skriver denne beskrivelsen på bokmål slik at vi fyller kvoten vår for minst en arrangementbeskrivelse på bokmål i løpet av året.