BRYNE.NO
Se alt som skjer på Bryne »
Snakk om feminisme

Snakk om feminisme

Kva er feminisme i dag? Treng me feminisme no, treng me feminisme i framtida? I denne samtalen vil me møta Siri Borgé, Agne Bore og Ronny Skjæveland, som har ulike meiningar om kvar me er og kvar me skal. Velkomne!