BRYNE.NO
Se alt som skjer på Bryne »
Snakk om seksualitet og kjønn

Snakk om seksualitet og kjønn

Snakk! inviterer til samtale om seksualitet og kjønn.

I kveld får de møta Benjamin Aarsland Erikstad, Lisbeth Tallaksen, Even Husa og Nino Bakker Brudeset som på kvar sine vis bryt med dei heterofile normene for kjønnsuttrykk og/eller seksualitet.

Kristine M. Stensland leiar samtalen.