BRYNE.NO
Se alt som skjer på Bryne »
Stortingsvalspesial med direkte demokrati

Stortingsvalspesial med direkte demokrati

Me har invitert dei politiske partia til ein debatt utanom det vanlege. I løpet av kvelden skal det nemleg bli kåra ein vinnar gjennom kvartfinalar, seminfinalar og finale. Publikum avgjer gjennom direkte demokrati. Kom for å oppdaga og stemma fram favoritten din!

Kven som stiller frå partia, blir offentleggjort fortløpande.

Så langt er det stadfesta at følgjande politikarar deltek i tevlinga:

Julia Wong (AP)
Eirik Faret Sakariassen (SV)
Ole Kvadsheim (Rødt)
Olaus Trygve Bjuland (KrF)
Ørjan Zazzera Johansen (MDG)
Benjamin Aarsland Erikstad (H)
Kjetil Slettebø (Sp)
Malin Elisabeth Bjerknes Sviland (V)
TBA (Frp)

Tevlinga blir leia av Kristine M. Stensland.