BRYNE.NO
Se alt som skjer på Bryne »
Svenssen spelar jula ut (UTSELD)

Svenssen spelar jula ut (UTSELD)

Tradisjonen tro avslutter Svenssen kulturåret på Mellombels. Tamburin, trommeriser og britiskinspirerte julesongar vert bare nokon av ingrediensane denne kvelden. Billettsalet er i gong og fleire i Svenssen har allereie sikra seg ein billett.