BRYNE.NO
Se alt som skjer på Bryne »
Valvake

Valvake

Me held valvake heile kvelden på valdagen. Enten du er rød, grøn, gul eller blå kan du koma til Mellombels å følga valsendinga med oss. Me vil få besøk frå dei ulike partia etter kvart som valet drar seg til.