Første øl ut i vår nye serie, hvor tar for oss naturlige råvarer som vokser vilt i skogen. Vi har brukt 1250 liter bjørkesevje, 50 kilo bjørkeskudd i en batch på 1000 liter.