Rosesideren er laga av Eple, moreller, og eit hint av rips.

For ca 100 år sidan budde det to systre på bruk 2 og 3 på Kvestad. Torbjørg og Marita gifte seg med kvar sin odelsgut og vart bondekoner i tuna Framitun og på Haugen. No skriv me 2021, og igjen bur det to systre på desse gardane. Marianne bur på bruk 2 og driv med epleproduksjon, Hilde bur på bruk 3 og driv med moreller.