Seid(av norrønt seiðr)er en samlebetegnelse
på kunnskaper og teknikker som ligger i grenselandet
mellom religion og magi.Seid er å betrakte som
skjult kunnskap eller eksperimenter i RYGRs tilfelle
Her jobbes det for fremheving av thiolene i humlen, som gir kraftig fruktighet og aroma. Først ut i denne nye serien er med humle fra New Zealand.