California Common / Steam Beer, 13° Plato, 5.2% ABV. Česká kooperace. Steam Beer je historický pivní fenomén, který vznikl odklonem od německé pivní tradice v Kalifornii ke konci 19. století. Díky jednoduchým surovinám, procesu i charakteru to vždy bylo lehké, měděné pivo definované kombinací lehké sladovosti a relativně nízké hořkosti. V časech, kdy si jeho nejznámější výrobce prochází těžkou krizí jsme se s partou z Clocku rozhodli zvýšit povědomí o tomto stylu ve střední Evropě a uvařili jsme ho pro lokální publikum.

Czech collaboration. Steam beer is a historical beer phenomenon created by deflecting from a German brewing tradition in California by the end of the 19th century. Simple in its ingredients, process and nature, it’s always been a light, amber brew defined by a combination of light maltiness and low hoppiness. While its most famous producer has been going through a rough patch recently, together with the Clock crew we decided to increase its fighting chance in Central Europe and brewed one to gain more local support.