Et surøl med over 50% plommer. Laget på en maltbase bestående utelukkende av norske råvarer.