Produsert med 100% norsk malt. Syrnet med Helveticus. Tilsatt mengder norsk råsaft av Solbær fra Safteriet i Stavanger.