2015-versjonen av Tomasmesse – bryggja i desember 2014.