Tysk pilsner med norsk maltbase, tysk humle og gjær.
Samarbeidsbrygg med Grans, brygget hos RYGR.